Czy zakup hali namiotowej może być dofinansowany?

W ramach programu „Modernizacja gospodarstw rolnych” uzyskać można refundację inwestycji budowlanych w wysokości nawet do 60% kosztów kwalifikowanych. Refundacja ta dotyczy również hal namiotowych. Kto może z niej skorzystać?

Założenia programu

Modernizacja gospodarstw rolnych jest operacją w ramach Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich, którego realizacja przewidziana jest na lata 2014-2020. W tym roku ma miejsce druga jego edycja, a wnioski o dofinansowanie można składać już od września. Przyjmowane są one w oddziałach regionalnych i biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Z dofinansowania skorzystać mogą tylko te gospodarstwa, których wielkość ekonomiczna sięga minimalnie 10 euro. W ramach operacji modernizacja gospodarstw rolnych, na dotacje liczyć można w następujących obszarach:

  • budowa lub modernizacja budynków/budowli inwentarskich,
  • zakup maszyn i wyposażenia,
  • założenie nowych sadów,
  • zakup oprogramowania komputerowego, licencji, itp.
  • opłaty za konsultacje.

A co z halami namiotowymi?

Zgodnie ze stanowiskiem ARiMR, hale namiotowe – zarówno trwale jak i nietrwale związane z gruntem – mogą zostać potraktowane jako budynki inwentarskie, w związku z czym podlegać mogą dofinansowaniu. Hale namiotowe potraktować można również jako element służący racjonalizacji technologii produkcji, zmiany jej profilu, zwiększenia jej skali lub poprawy jakości. Program przewiduje dofinansowania również na tego rodzaju cele. Poradnik dla starających się o dofinansowanie w ramach programu „Modernizacja gospodarstw rolnych” dostępny jest na stronie ARiMR.