Hale namiotowe w świetle prawa

Jeśli chodzi o hale namiotowe, prawo różnicuje je tylko w zależności od okresu, na jaki ustawiony jest na danym terenie obiekt. Czynnik ten determinuje konieczność (lub też jej brak) uzyskania stosownej dokumentacji. Według litery prawa, w przypadku hal całorocznych konieczne jest bowiem posiadanie pozwolenia na budowę, zaś w przypadku hal tymczasowych wystarczy odpowiednie zgłoszenie złożone w Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatowym. Zgodnie z zapisami art.29 ust.1 pkt ustawy o prawie budowlanym z 1994 roku, obiektem całorocznym jest hala namiotowa, która ustawiona została na okres dłuższy niż 120 dni – w przypadku takiego obiektu wymaga się posiadania pozwolenia na budowę. Jeśli chodzi o tymczasowy obiekt, czyli halę namiotową, która zniknie z danego obszaru przed upływem 120 dni – pozwolenie takie nie jest konieczne. W ofercie PS Namioty Halowe znajdują się namioty, które wynająć można w zależności od zapotrzebowania zarówno na jeden dzień, jak i na kilka miesięcy. Przypominamy jednak, że dopełnienie obowiązków związanych ze zgłoszeniem obiektu tudzież z uzyskaniem pozwolenia na budowę, leżą w gestii Klienta.