Jak wygląda montaż hal magazynowych?

Jakiś czas temu pisaliśmy już o korzyściach jakie płyną z użytkowania hal magazynowych. Tam też wspomnieliśmy o jednej z zalet tego rodzaju konstrukcji jaką jest łatwy i szybki montaż/demontaż. W niniejszym artykule opisane zostaną szczegóły dotyczące montażu hali magazynowej.

Montaż hali magazynowej – co potrzebne?

Hala magazynowa powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z wykorzystaniem wysokiej jakości komponentów, które zagwarantują bezpieczeństwo w dalszej eksploatacji obiektu. Ważne jest, by wszelkie prace związane z montażem hali magazynowej wykonywane były przez wykwalifikowanych fachowców, którzy zaznajomieni są z przepisami BHP oraz dysponują szczegółową wiedzą na temat dopuszczalnej prędkości wiatru i opadów śniegu. Ponadto wyposażeni oni powinni być w odpowiedni sprzęt. Mowa tu o urządzeniach takich jak wózki widłowe, dźwigi, podnośniki czy ładowarki teleskopowe – użytecznych zwłaszcza w przypadku większych obiektów. W przypadku mniejszych konstrukcji wystarczyć mogą drabiny.

Montaż hali magazynowej krok po kroku

Podstawa układu nośnego hali magazynowej to szkielet, na który składają się ramy połączone płatwiami. Montaż szkieletu konstrukcji powinien rozpocząć się od pola ze stężeniami. Po zmontowaniu, zakotwieniu i tymczasowym zabezpieczeniu ramy środkowej i ram skrajnych należy je połączyć płatwiami, po czym zamontować stężenia dachowe i ścienne. Należy pamiętać o takim zabezpieczeniu elementów konstrukcji oraz jej łączeń, by nie wysuwały się i nie zaburzały stabilności obiektu. W tym celu konieczne jest również kontrolowanie spoin – zwłaszcza czołowych i pachwinowych – w stalowych elementach łączących. Na koniec, po sprawdzeniu naprężenia w stężeniach oraz mocowania kotew do gruntu, możliwe jest nałożenie plandeki i oddanie hali magazynowej do użytkowania.