Namioty halowe – jakie rodzaje?

Namioty halowe są solidnymi konstrukcjami o wielorakim zastosowaniu. W zależności od zapotrzebowania, można z nich uczynić obiekty tymczasowe, jak również całoroczne. Jednak czas eksploatacji nie jest jedynym kryterium różnicującym. W niniejszym artykule chcielibyśmy zapoznać Państwa z klasyfikacją namiotów halowych ze względu na ich budowę.

Rodzaje namiotów halowych

Ze względu na rodzaj dachu wyróżnić można:

  • namioty z dachem jednospadowym,
  • namioty z dachem dwuspadowym.

Różni je między innymi zapotrzebowanie przestrzenne – namioty halowe z dachami jednospadowymi są rozwiązaniem, które sprawdza się, gdy chcemy zaoszczędzić przestrzeń między budynkami lub gdy zastosowanie dachu dwuspadowego jest niemożliwe ze względu na utrudnienia architektoniczne. Konstrukcje jednospadowe przylegają do budynku, powiększając tym samym jego powierzchnię.

Ze względu na sposób zakotwienia rozróżnia się:

  • namioty stałe,
  • namioty stabilizowane obciążeniowo.

Namioty stałe w odróżnieniu od drugiego wymienionego typu są bezpośrednio zakotwione do podłoża. Jeśli chodzi o kotwy – na betonie stosuje się głównie kotwy rozporowe, na pozostałych powierzchniach zazwyczaj stosuje się kotwy z prętów żebrowanych.

Namioty stabilizowane obciążeniowo używane są wszędzie tam gdzie nie ma możliwości zakotwienia się do podłoża(dachy budynków, miejsca w których podłoże nie może uszkodzone w wyniku kotwienia). Jednak rozwiązanie to jest dopuszczalne tylko w przypadku wynajmu naszych najmniejszych namiotów (5-10 m).

Ciekawym rozwiązaniem są namioty na szynach. Namioty osadzone na szynach są mobilne, co często zdaje egzamin na placach budów gdzie potrzebna jest np. mobilna spawalnia. Dość popularne jest również wykorzystanie namiotu halowego w ramach zabudowy obiektów gabarytowych.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą PS Namioty Halowe – oprócz wspomnianych wyżej rodzajów namiotów, jesteśmy gotowi podjąć się budowy namiotów niestandardowych – w zależności od Państwa zapotrzebowania.