Nowoczesne technologie w halach magazynowych

W jednym z ostatnich artykułów wspominaliśmy o namiotach magazynowych jako o narzędziu w rozwoju przedsiębiorstwa. Dziś, w ramach ciekawostki, chcielibyśmy opisać nowatorskie rozwiązania jakie są możliwe do zastosowania w tego typu konstrukcjach. O czym mowa?

Panele fotowoltaiczne w oświetleniu hali magazynowej

Ekologiczne rozwiązania szturmem zdobywają niemal każdy obszar produkcji. W przypadku hal magazynowych nie jest inaczej. W tym roku po raz pierwszy zastosowano energię słoneczną z paneli fotowoltaicznych do zasilania lamp LED w namiotach. Zasilanie to odbywa się bezpośrednio, bez udziału inwerterów. Czym charakteryzuje się taka instalacja?

  1. Energia słoneczna nie jest akumulowana, jest zużywana na bieżąco.
  2. Panele ustawiane są a taki sposób, by zapewnić jak najmniejsze odchylenia generowanej energii od wartości niezbędnej do równomiernego produkowania światła w ciągu dnia.
  3. W ciągu nocy energia nie jest pobierana z akumulatorów, lecz z sieciowych zasilaczy podtrzymujących, które ulokowane są na zewnątrz lampy LED.
  4. Lampy LED mają zwiększoną żywotność w związku z tym, że wyprodukowane są w większości z materiałów, które emitują światło, nie wymagając przy tym dodatkowych układów elektronicznych.

Opisana wyżej technologia stanowi innowacyjny sposób oświetlania wielkopowierzchniowych hal magazynowych i przemysłowych, w których światło wykorzystywane jest przeważnie w porze dziennej. To, co stanowi o innowacyjności rozwiązania to oprócz włączenia paneli fotowoltaicznych w proces oświetlenia, również wyłączenie z całego procesu kosztownych akumulatorów. Czy taka jest przyszłość oświetlania namiotów magazynowych?