Stężenia hal namiotowych – rozwiązania konstrukcyjne

Stężenie hali namiotowej to inaczej jej zdolność do zapobiegania zmianom kształtu i położenia w warunkach realizacji i eksploatacji, a także w montażu, demontażu i pracach modernizacyjnych. Kilka słów więcej o stężeniach i ich rodzajach poniżej.

Czym są stężenia?

Stężenia są bardzo ważnym elementem w hali namiotowej. Pełnią rolę elementu nośnego i przestrzennego w szkielecie jej konstrukcji. Gwarantuje to zachowanie odpowiedniej stateczności, której sprawdzenie polega na wykazaniu zabezpieczenia hali namiotowej przed przesunięciem lub ewentualnym przewróceniem.

Zastosowanie stężeń powinno umożliwić zachowanie trwałej konstrukcji bez względu na warunki zewnętrzne – zarówno w sytuacji montażu/demontażu, ale także remontu czy transportu. Stąd, obok stężeń stałych stosuje się również stężenia tymczasowe (np. w okresie montażu tymczasowego). Najczęściej stosowanymi stężeniami są stężenia prętowe.

Rodzaje stężeń

Zastosowanie określonego rodzaju stężenia zależy od jego kształtu, a także od umiejscowienia w hali namiotowej i roli jaką ma w niej pełnić. W związku z powyższym rozróżnia się:

Stężenia dachowe:

  • poziome poprzeczne,
  • poziome podłużne,
  • pionowe podłużne.

Stężenia ścienne:

  • pionowe podłużne ściany bocznej,
  • pionowe poprzeczne ściany szczytowej,
  • poziome podłużne ściany bocznej,
  • poziome podłużne ściany szczytowej.

Dobór odpowiedniego stężenia dla hali namiotowej poprzedzony jest zazwyczaj gruntowną analizą geometryczną konstrukcji pod kątem sztywności i trwałości płaszczyzny dachu, a także ścian bocznych i dachowych.